Skip to main content

WILLEM CLAASSEN

BEELDEND KUNSTENAAR AMSTERDAM

Willem Claassen is in zijn jeugd een serieus over het leven nadenkend kind. De rooms-katholieke opvoeding van zijn moeder en de ervaringen als misdienaar laten op de jonge Willem een grote indruk achter. De aanleg voor beeldende kunst is vroeg te herkennen als hij al vanaf zijn elfde jaar landschappen en stillevens in olieverf schildert. Ook bijbelse verhalen vormen een inspiratiebron voor de kunstenaar in dop.

Wanneer hij gaat studeren wordt hij op een heel ander spoor gezet en gaat hij zeer abstracte gouaches in felle kleuren produceren met meer wereldlijke onderwerpen. Tijdens zijn studietijd ontmoet hij kunstenaar Aad de Haas. Door zijn spraakmakende verbeeldingen heeft deze intense schilder -die geregeld overhoop lag met de kerkelijke autoriteiten vanwege zijn moderne weergave van religieuze onderwerpen- een grote invloed op de vorming van Willem als kunstenaar. Willem begint met het vervaardigen van grote werken in olieverf met de voorstelling van het verhaal van Jezus die de blinde geneest. Zijn rooms-katholieke achtergrond en manier van denken zal ervoor zorgen dat dit onderwerp hem nooit meer loslaat.

Willem leeft na zijn studie aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam van de opbrengsten van de vrije verkoop van eigen werk. Daarnaast geeft hij vijf jaar lang schilder- en tekencursussen in diverse jeugdbuurthuizen en geeft creativiteitscursussen aan ex-prostituees.

In de volgende periode maakt Willem olieverf pastels en werkte hij met Oost-Indische inkt. Hij maakt werkreizen naar Parijs en vindt inspiratie bij de Romaanse en gotische bouwkunst. Hij krijgt inspiratie door het impressionisme en expressionisme tussen 1910 en 1920.

Begin jaren zeventig maakt hij als eerste in Nederland een wandschildering tijdens een kerkdienst voor verstandelijk gehandicapte kinderen.

Door vijf werkreizen naar Griekenland kan Willem de grote monumenten uit de pre- en klassieke oudheid bezoeken alsmede de Byzantijnse architectuur en schilderkunst bestuderen.

Jaren na zijn studie komt hij langzamerhand weer vrij van alle opgelegde richtlijnen en denkpatronen en wordt hij weer een vrij kunstenaar en schildert hij dat wat zijn hart hem in geeft. Zo is op de expositie in de Mozes & Aaronkerk in 1998 een expositie te zien van schilderijen in grote en kleine formaten. Willem noemt de serie ‘De kus van Maria’. Het zijn lyrische schilderijen, fel van kleur met een persoonlijke kijk op religie en het leven van Jezus en daarmee het leven in het algemeen. Zo verbeeldt hij -in vogelvlucht- de hoogtepunten van het leven van Jezus op een enorm doek.

Willem is een groot deel van zijn leven zeer actief in het verenigingsleven voor kunstenaars alwaar hij zich inzet voor kunstenaars door hen met raad en daad bij te staan om hun bestaansrecht als kunstenaar te waarborgen. Als lid van de Centrale Commissie (BKR) leest hij in tien jaar tijd meer dan tweeduizend dossiers en heeft hij zo de zorg over een groot aantal kunstenaars.

Willem’s werk is in bezit van particulieren, rijk en gemeente Amsterdam, alsmede in het buitenland, waarvan met name in Rusland, Engeland en Zwitserland.

Willem’s intens geloof in God is zijn inspiratie.

Neem hier contact op met Willem Claassen.

contact@willem-claassen.nl